Bestuur

Onze vereniging heeft een vijf man sterk dagelijks bestuur.  De taakverdeling anno 2014  is als volgt:

Voorzitter : Vacant Tel: Email:
Penningmeester: P. Kruimink Tel: Email:
Secretaris + waarnemend Vz: C.Wiskerke Tel: Email: secretaris@effect71.nl
Wedstrijdzaken: F. Rijn Tel: 0115 620384 Email:
Bestuurslid: J. de Bruijne Tel: Email:
Ledenadminstratie: F.Baert Tel: 0115 614782
GSM: 06-51304826
Email: webmaster@effect71.nl

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via info@effect71.nl of contacteer één van de bestuursleden via bovenstaande contactgegevens.

Overige contactgegevens en informatie:

Wedstrijdsecretariaat (senioren & jeugd):  Frans Rijn – tel.0115 620384 – email: farijn@zeelandnet.nl

Webmaster : François Baert – tel 06-51304826 – Email: webmaster@effect71.nl

Correspondentieadres: Effect’71,  Drebbelstraat 30,  4532JN Terneuzen

Bankrekeningnr / IBAN:  NL23INGB0004839809 t.n.v. Effect’71 Terneuzen

Kamer van koophandel:  KVK 40302702

Image5

Tafeltennis bij Effect’71 wordt mede mogelijk gemaakt door ICL Industrial Products Terneuzen BV